Skip to content

Διαγωνισμός Trolls 2: World Tour - Instagram

26 Οκτωβρίου, 2019
trolls movie

Όροι συμμετοχής διαγωνισμού μέσω Instagram – Ενημέρωση συμμετεχόντων για την επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ :

Η “TOWN CINEMAS MANAGEMENT SINGLE MEMBER S.A.” (εφεξής καλούμενη “Διοργανώτρια”) διοργανώνει ηλεκτρονικά μέσω Διαδικτύου (Internet) και συγκεκριμένα μέσω του κοινωνικού δικτύου Instagram, την παρούσα ενέργεια/διαγωνισμό. Οι νικητές θα κερδίσουν συλλεκτικά δώρα από την ταινία “Trolls 2: World Tour”. Ο χρήστης για να συμμετάσχει στο διαγωνισμό, θα πρέπει να έχει ενημερωθεί σχετικά με τα κάτωθι:

 1. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Δικαίωμα συμμετοχής στον διαγωνισμό έχουν όλοι οι μόνιμοι κάτοικοι Ελλάδας που διατηρούν προφίλ στο κοινωνικό δίκτυο .

Από τους παραπάνω εξαιρούνται οι εργαζόμενοι της Διοργανώτριας, οι σύζυγοι και οι συγγενείς τους α’ και β’ βαθμού. Σε περίπτωση συμμετοχής των παραπάνω ατόμων, αυτή, θα θεωρηθεί άκυρη.

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό, δεν απαιτείται αγορά προϊόντος.

 • ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ο Διαγωνισμός θα διαρκέσει από την Παρασκευή 28 Αυγούστου 2020 και ώρα 17:00 έως και την Δευτέρα 31 Αυγούστου 2020 και ώρα 12:00. Μετά τη λήξη αυτής της χρονικής περιόδου καμία συμμετοχή δεν θα γίνεται δεκτή.

 • ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό, ο χρήστης θα καλείται να κάνει like στην ανάρτηση του διαγωνισμού («post»), να  κάνει like στην στον λογαριασμό της Διοργανώτριας στο Instagram, και να αναφέρει το όνομα ενός φίλου του («tag») αφήνοντας ένα σχόλιο («comment») κάτω από το εικαστικό του διαγωνισμού (post) που θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα https://www.instagram.com/towncinemas/. Με την ολοκλήρωση των ως άνω ενεργειών ο χρήστης συμμετέχει αυτόματα στο διαγωνισμό.

Δε γίνονται δεκτά σχόλια υβριστικά, προσβλητικά και γενικά αντίθετα στο νόμο και στα χρηστά και τα συναλλακτικά ήθη. Σε περίπτωση τέτοιων σχολίων αυτά θα διαγράφονται από τον διαχειριστή της σελίδας και ο χρήστης θα αποκλείεται από το διαγωνισμό.

Κάθε χρήστης μπορεί να πάρει μέρος μόνο μία φορά στον διαγωνισμό και δεν χρειάζεται να αγοράσει οποιοδήποτε προϊόν της Διοργανώτριας.

 • ΚΛΗΡΩΣΗ :

Η κλήρωση θα διεξαχθεί ηλεκτρονικά στα γραφεία της Διοργανώτριας και από αυτή θα αναδειχθούν 10 . Ο κάθε νικητής θα κερδίσει από ένα (3) Δώρα.

Τα ονόματα των νικητών θα ανακοινωθούν με σχετικό Instagram Story στη σελίδα της Διοργανώτριας στο  Instagram (https://www.instagram.com/towncinemas/).

 • ΔΩΡΟ:

Τα Δώρα της ταινίας “Onward” που διεκδικούν οι συμμετέχοντες στο Διαγωνισμό είναι τα εξής:

 • 2 keychain
 • 3 sticker sheets
 • 3 dancer water bottles
 • 4 pencil case set
 • 9 figurines
 • 5 adult t-shirts
 • 4 kids t-shirts
 • 3 tote bags

Το κάθε δώρο είναι απολύτως προσωπικό και δεν είναι δυνατή η μεταβίβαση, η εξαργύρωση ή η ανταλλαγή του με χρήματα ή άλλα δώρα.

Η παραλαβή του δώρου γίνεται από το νικητή αυτοπροσώπως, ή από άτομο που αυτός θα υποδείξει, από τα TOWN CINEMAS, που βρίσκονται στη Γλυφάδα, επί της οδού Ζησιμοπούλου 7. Η παραλαβή του δώρου θα είναι εφικτή την χρονική περίοδο από   1 Σεπτεμβρίου 2020 μέχρι και 1 Οκτωβρίου 2020.

 • ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Για οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με τον Διαγωνισμό μπορείτε να επικοινωνείτε με την Διοργανώτρια μέσω email στη διεύθυνση info@towncinemas.gr ή τηλεφωνικά στο νούμερο +30 210 89 44 407 και +30 211 21 64 706

 • ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Η TOWN CINEMAS MANAGEMENT SINGLE MEMBER S.A., με έδρα στη Γλυφάδα και email επικοινωνίας info@towncinemas.gr (εφεξής Διοργανώτρια), στο πλαίσιο του Διαγωνισμού, θα συλλέξει την ονομασία προφίλ του συμμετέχοντα, όπως εμφανίζεται στο κοινωνικό δίκτυο Instagram, και ονοματεπώνυμο του νικητή (εφεξής τα «Προσωπικά Δεδομένα»). Σκοπός της επεξεργασίας είναι η ολοκλήρωση του διαγωνισμού δια της ανάδειξης και δημοσίευσης των νικητών καθώς και της διεκπεραίωσης των αναγκαίων ενεργειών για την παραλαβή του δώρου από αυτούς. Νόμιμη βάση για την επεξεργασία των δεδομένων αποτελεί το έννομο συμφέρον της Διοργανώτριας για προβολή της μέσω του διαγωνισμού.

Τα προσωπικά δεδομένα των συμμετεχόντων θα διατηρούνται από την Διοργανώτρια για χρονικό διάστημα τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία διεξαγωγής της κλήρωσης και στη συνέχεια θα διαγράφονται.

Τα Προσωπικά Δεδομένα κατά κανόνα δεν θα διαβιβασθούν σε τρίτους. Κατ’ εξαίρεση θα διαβιβαστούν τα δεδομένα του νικητή σε εταιρεία ταχυμεταφορών εφόσον ζητηθεί η αποστολή το δώρου.

Η Διοργανώτρια ως υπεύθυνος επεξεργασίας βεβαιώνει ότι συμμορφώνονται πλήρως προς το ισχύον νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα εφαρμόζοντας κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την προστασία αυτών και δεσμεύεται ότι δεν θα προβεί σε επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων για άλλο σκοπό πλην των ως άνω ορισθέντων.

Κάθε συμμετέχων διατηρεί τα δικαιώματα που παρέχει η ισχύουσα νομοθεσία στα υποκείμενα προσωπικών δεδομένων, ήτοι: το δικαίωμα ενημέρωσης, το δικαίωμα πρόσβασης, το δικαίωμα στη διόρθωση δεδομένων, το δικαίωμα στη λήθη, το δικαίωμα στον περιορισμό της επεξεργασίας, το δικαίωμα εναντίωσης και το δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων.

Μπορείτε να ασκήσετε οποτεδήποτε τα δικαιώματά σας αυτά επικοινωνώντας είτε με την Διοργανώτρια τηλεφωνικά στο νούμερο 210 89 44 407 και +30 211 21 64 706  ή μέσω e-mail στη διεύθυνση info@towncinemas.gr.

Έχετε επίσης το δικαίωμα να υποβάλλετε καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (www.dpa.gr) ως αρμόδια εποπτική αρχή, εφόσον θεωρείτε ότι προσβάλλονται τα δικαιώματά σας καθ’ οιονδήποτε τρόπο από την επεξεργασία των δεδομένων σας.

 • ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ

Το Instagram δεν σχετίζεται, διαχειρίζεται, προωθεί ή ενισχύει το Διαγωνισμό με κανέναν τρόπο.

Η Διοργανώτρια δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε βλάβη προκύψει στο Instagram, η οποία ενδεχομένως έχει ως αποτέλεσμα την προσωρινή ή μόνιμη διακοπή του Διαγωνισμού ή ακύρωσης κάποιων συμμετοχών λόγω μη καταχώρησης της ανάρτησής τους.

Η Διοργανώτρια δεν εγγυάται ότι η ιστοσελίδα του Διαγωνισμού ή οι διακομιστές μέσω των οποίων αυτός τίθεται στη διάθεση των επισκεπτών, θα παρέχονται χωρίς «ιούς» ή άλλα επιζήμια συστατικά ή ότι οι ιστοσελίδες, οι υπηρεσίες, οι επιλογές ή τα αποτελέσματά τους είναι ορθά, πλήρη και διαθέσιμα ανά πάσα στιγμή. Κάθε ενδιαφερόμενος έχει την αποκλειστική ευθύνη να διασφαλίσει με τη χρήση ειδικού λογισμικού τη μη προσβολή και προστασία του προσωπικού υπολογιστή του ή άλλης συσκευής του και των αρχείων του από ιούς ή καταστροφικά προγράμματα – εφαρμογές. Σε κάθε περίπτωση, η Διοργανώτρια δεν επιβαρύνεται με οποιαδήποτε δαπάνη για την απαραίτητη συντήρηση, επισκευή ή επιδιόρθωση του υπολογιστή του συμμετέχοντος/επισκέπτη και γενικά του συστήματός του για οποιαδήποτε βλάβη υποστεί κατόπιν επίσκεψής του στην ιστοσελίδα του Διαγωνισμού.

Οι παραπάνω όροι διέπονται από το ελληνικό δίκαιο και για τις διαφορές που μπορεί να προκύψουν αρμόδια είναι τα Δικαστήρια των Αθηνών.

Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό συνεπάγεται την κατανόηση και ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων όρων.

ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Γνωρίστε την VIP αίθουσα των Town Cinemas

Δείτε φωτογραφίες από τον πλήρως ανακαινισμένο κινηματογράφο της Γλυφάδας.
Πάνος Μουζουράκης Town Cinemas Mamma Mia event

Ο Πάνος Μουζουράκης ξεσήκωσε τον κόσμο που κατέκλυσε τα Town Cinemas

Στους ρυθμούς της ταινίας “Mamma mia! Here We Go Again” που μόλις κυκλοφόρησε σε DVD & Blu-ray™
Lego movie event-Emmet

Spotted – ο Emmet βρέθηκε στα Town Cinemas για μια guest εμφάνιση

Το Σάββατο 16/02 μικροί και μεγάλοι πέρασαν LEGOφανταστικά στα Town Cinemas στη Γλυφάδα.